Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Részletek könyvekből:
Bódi Ferenc: A Baksay Sándor Népfőiskola Évkönyve: Az 1941-42 Évi tanfolyamról: I. köt. Csurgó: Dunántúli ref. egyházkerület: Internátus, 1942.
A Baksay Sándor Népfőiskola Évkönyve: Az 1943-44 Évi tanfolyamról: II. köt
részletek:
I.: 140-144. oldal: Mit akar a csurgói református Kollégium "Baksay Sándor" Népfőiskolája?
II.:159-165. oldal: Jelentés a csurgói református Kollégium Baksay Sándor Népfőiskolájának 1942-43. évi fiú- és leánytanfolyamairól.
djvu

Cikkek:
Andrássy Antal: Egy köznemesi család Somogyban a reformkorban (Noszlopy Gáspár ifjúkora)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1978., (Levéltári évkönyv, 9.), p. 111-138.
djvu
Andrássy Antal: Katonai terror Somogyban 1919 őszén
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1979., (Levéltári évkönyv, 10.), p. 307-339.
a cikk vége hiányzik!
djvu
Andrássy Antal: Az MKP tevékenysége és az 1945-ös választás Somogyban
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1971., (Levéltári évkönyv, 2.), p. 271-307.
djvu
Andrássy Antal: Zsidóüldözés Somogyban (1944 március-július)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1984., (Levéltári évkönyv, 15.), p. 333-360.
djvu
V. Bakonyi Ibolya: A csurgói reformátius gimnázium nagykönyvtára (esszé)
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
VI. évf., 1998/1. sz. p. 41-42.
djvu
Bendefy László: Mikoviny Sámuel Somogy megyei térképei
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1976., (Levéltári évkönyv, 7.), p. 131-164.
djvu
Bertók László: A világnak négy sarka volt; Abban is leginkább Vése (versek)
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
VI. évf., 1998/1. sz. 31. p.
djvu
Boros Dezső: A Festetics-levéltárnak a csurgói iskolára és Csokonai tanárságára vonatkozó iratai (1798-1800)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1982., (Levéltári évkönyv, 13.), p. 77-102.
djvu
Bősze Sándor: Egyesületek Somogyban a dualizmus idején
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1986., (Levéltári évkönyv, 17.), p. 303-321.
djvu
Bősze Sándor: Az egyesületi hálózat kialakulása a Dél-Dunántúlon a dualista kor kezdő éveiben (1867-1873)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1990., (Levéltári évkönyv, 21.), p. 191-220.
djvu
Bősze Sándor: Egyesülettípusok a dualizmus kori Somogyban
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1987., (Levéltári évkönyv, 18.), p. 247-290.
djvu
Bősze Sándor: A somogy megyei egyesületek története a dualizmus idején - Az 1867-1918 között alakult somogy megyei egyesületek katasztere
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1985., (Levéltári évkönyv, 16.), p. 401-432.
djvu
Cséby Géza: "György gróf várost akart": Csurgói kerekasztal-beszélgetés
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
VI. évf., 1998/1. sz. p. 32-36.
djvu
Deákvarga Dénes - Szigetvári György: Somogy megye népessége és településhálózata (1960-1980)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1983., (Levéltári évkönyv, 14.), p. 369-384.
djvu
Dümmerth Dezső: A Csokonai probléma
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1981., (Levéltári évkönyv, 12.), p. 93-136.
djvu
Erdősi Ferenc: Somogy megye építőanyag-iparának fejlődése és szerkezeti átalakulása a XIX. század végétől napjainkig
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1975., (Levéltári évkönyv, 6.), p. 121-166.
djvu
Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX-XX. században: A megye útjai a gépkocsiforgalom megindulása előtt (1800-1910)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1980., (Levéltári évkönyv, 11.), p. 269-320.
djvu
Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX-XX. században: Az úthálózat fejlődése és térszerkezetének alakulása
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1981., (Levéltári évkönyv, 12.), p. 269-316.
djvu
Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX-XX. században: A vasúthálózat kialakulása
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1982., (Levéltári évkönyv, 13.), p. 157-211.
djvu
Fallenbüchl Zoltán: Somogy megyei diákok a XVIII. század derekán
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1971., (Levéltári évkönyv, 2.), p. 85-89.
djvu
Ferenczy Miklós: Csokonai Vitéz Mihály múzsája, Lilla
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
XI. évf. 2003. 3. sz. p. 20-28.
djvu
Géger László: Kísérletek a szövetkezetek megmentésére Somogyban 1953 második felében (1953. június 38 - 1953. december 31)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1990., (Levéltári évkönyv, 21.), p. 241-261.
djvu
Horváth József: 150 éve halt meg Noszlopy Gáspár
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
XI. évf. 2003. 1. sz. p. 16-18.
djvu
Horváth József: Csokonai Professzor
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
XI. évf. 2003. 3. sz. p. 14-19.
djvu
Horváth József: Csurgói diák volt Marczali Henrik
In: Somogyi Honismeret
2004/1. sz. p. 83-84.
djvu
Horváth József: Csurgói diák volt Teleki László egykori nevelője (esszé)
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
X. évf. 2002/1. sz. p. 30-32.
djvu
Horváth József: A csurgói szorgalmatos mezei gazda. 250 éve született Nagyváthy János
In: Honismeret: A honismereti szövetség folyóirata
XXXIII. évf. 2005/1. sz. p. 12-14.
djvu
Horváth József: Emlékezzünk Arany Bálintra (1854-1943)
In: Somogyi Honismeret
2004/2. sz. p. 67-72.
djvu
Horváth József: Erőss Sándor, Teleki László egykori nevelője
In: Honismeret: A honismereti szövetség folyóirata
XXIX. évf. 2001/4. sz. p. 83-84.
djvu
Horváth József: Festetics él itt alkotásaiban
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
XI. évf. 2003. 1. sz. p. 10-15.
djvu
Horváth József: Gróf Buttler János csurgói alapítványa (forrásközlés)
In: Somogyi Honismeret
2006/1. sz. p. 83-84.
djvu
Horváth József: György gróf várost teremtett Somogyban (tanulmány)
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
XV. évf. 2007. 4. sz. p. 74-87.
djvu
Horváth József: Helytörténetírás Csurgó Baksay Sándor műveiben (80 évvel ezelőtt, 1915, június 18-án halt meg Baksay Sándor)
In: Somogyi Honismeret
1995/2. sz. p. 3-4.
djvu
Horváth József: Hova lett Alsok hírneve
In: Somogyi Honismeret
2007/2. sz. p. 34-38.
djvu
Horváth József: Illyés Gyula és Németh László látogatása Csurgón
In: Honismeret: A honismereti szövetség folyóirata
XXX. évf. 2002/6. sz. p. 13-14.
djvu
Horváth József: Kétszázöt éve a közjó előmozdítása gróf Festetics György szellemében (tanulmány)
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
VI. évf., 1998/1. sz. p. 37-40.
djvu
Horváth József: Kilencven éve halt meg Gyóni Géza
In: Honismeret: A honismereti szövetség folyóirata
XXXV. évf. 2007/3. sz. p. 20-21.
djvu
Horváth József: Marczali Henrik első iskolája
In: Honismeret: A honismereti szövetség folyóirata
XXXIV. évf. 2006/2. sz. 8. p.
djvu
Horváth József: A második csurgói iskolaalapító, Dr. Matoltsy Sándor
In: Somogyi Honismeret
2002/2. sz. p. 65-68.
djvu
Horváth József: Németh László és Illyés Gyula látogatása Csurgón
In: Somogyi Honismeret
2001/1. sz. p. 68-69.
djvu
Horváth József: Noszlopy Gáspár emlékezete
In: Somogyi Honismeret
2003/1. sz. p. 49-50.
djvu
Horváth József: Professzor Csokonai (Kétszáz éve, 1979. május 26-án kezdte el a tanítást Csurgón)
In: Somogyi Honismeret
1999/2. sz. p. 26-29.
djvu
Horváth József: Professzorok Csokonai után (forrásközlés)
In: Somogyi Honismeret
2003/2. sz. p. 8-15.
djvu
Horváth József: Sárközy István a csurgói gimnáziumért
In: Somogyi Honismeret
2009/1. sz. p. 45-47.
djvu
Horváth József: Sárközy István és Csokonai
In: Honismeret: A honismereti szövetség folyóirata
XXXVII. évf. 2009/2. sz. p. 5-7.
djvu
Horváth József: Százéves a csurgói Csokonai Vitéz Mihály református gimnázium jelenlegi épülete
In: Somogyi Honismeret
1997/2. sz. p. 8-17.
djvu
Horváth József: "A szorgalmatos mezei gazda" (250 éve született Nagyváthy János) (forrásközlés)
In: Somogyi Honismeret
2005/1. sz. p. 51-57.
djvu
Horváth József: Újra vall az "első oskola"
In: Somogyi Honismeret
1995/1. sz. p. 14-15.
djvu
Kanyar József: Adatok Somogy megye művelődéstörténetéhez a XVIII. század második felében (1770-1789)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1970., (Levéltári évkönyv, 1.), p. 55-92.
djvu
Kanyar József: Az alsófokú népoktatás Somogyban (1770-1792)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1976., (Levéltári évkönyv, 7.), p. 165-190.
djvu
Kanyar József: Középiskola és középfokú oktatás a Dunántúlon a XVIII-XIX. században
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1977., (Levéltári évkönyv, 8.), p. 223-242.
djvu
Kanyar József: Népiskola és középfokú oktatás Dunántúlon - különös tekintettel Somogyra (1848-1867)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1979., (Levéltári évkönyv, 10.), p. 175-222.
djvu
Kanyar József: A népiskola szerepe és jelentősége a dunántúli régió műveltségi szintjének alakulásában (1770-1868 )
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1989., (Levéltári évkönyv, 20.), p. 69-90.
djvu
Kanyar József: Somogy agrárgazdasága az 1895. évi mezőgazdasági összeírások tükrében
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1974., (Levéltári évkönyv, 5.), p. 211-232.
djvu
Karacs Zsigmond: Csokonai ürügyén
In: Somogyi Honismeret
2007/2. sz. p. 59-63.
djvu
Kelemen Elemér: Adatok a népalkotás Somogy megyei történetéhez (1881-1918 )
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1980., (Levéltári évkönyv, 11.), p. 321-356.
djvu
Kelemen Elemér: A népoktatás Somogyban a dualizmus kezdő éveiben (1867-1870)
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1973., (Levéltári évkönyv, 4.), p. 205-226.
djvu
Kelemen Elemér: A népoktatás Somogyban a kiegyezés előtti években
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1972., (Levéltári évkönyv, 3.), p. 137-168.
djvu
Király István: A második világháborút követő iparpolitikai törekvések és annak történeti előzményei Somogyban
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1975., (Levéltári évkönyv, 6.), p. 193-222.
djvu
Laczkó András: Sárközy István arcképe - verses naplója alapján -
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1980., (Levéltári évkönyv, 11.), p. 141-176.
djvu
T. Mérey Klára: Dél-Dunántúl iparfejlődése a dualizmus idején
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1979., (Levéltári évkönyv, 10.), p. 265-305.
djvu
T. Mérey Klára: A gyáripar Somogy megyében a két világháború között
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1972., (Levéltári évkönyv, 3.), p. 215-262.
djvu
T. Mérey Klára: Városiasodó településtípusok a századfordulón somogy megyei példák alapján
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1986., (Levéltári évkönyv, 17.), p. 279-302.
djvu
Simonffy Emil: A paraszti birtokviszonyok vizsgálata tizenkét nyugat-somogyi faluban
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1970., (Levéltári évkönyv, 1.), p. 113-132.
djvu
Sípos Csaba: " Magyar! Hajnal hasad!" (Gondolatok Csokonairól)
In: Somogyi Honismeret
2005/1. sz. p. 58-63.
djvu
Solymosi László: A hódoltság néhány somogyi település történetében: Részlet Nagybajom nagyközség készülő monográfiájából
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1977., (Levéltári évkönyv, 8.), p. 11-64.
djvu
Szakály Ferenc: A Dél-Dunántúl külkereskedelmi útvonalai a XVI. század derekán
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1973., (Levéltári évkönyv, 4.), p. 55-81.
djvu
Szilágyi Ferenc: Csokonai metafizikája
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
XI. évf. 2003. 3. sz. p. 29-34.
djvu
Szilágyi Ferenc: SMS Csokonainak a XXI. századból
In: Hévíz: Művészeti és művelődési folyóirat
XI. évf. 2003. 3. sz. p. 29-34.
djvu
Szili Ferenc: Vásárok Somogy megyében
In: Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1987., (Levéltári évkönyv, 18.), p. 187-220.
djvu
Varga Róbert: A csurgói könyvtár jubileumára
In: Somogyi Honismeret
2003/2. sz. p. 93-98.
djvu